Risicostructuur

BIF EcoLogical is een beleggingsfonds, verpakt in een Tak-23 verzekeringsbelegging.
Ze wordt administratief beheerd door Baloise Vie Luxembourg (die als ‘verpakker’ optreedt).
Een tak-23 verzekeringsbelegging valt qua fiscaliteit onder de wetgeving van verzekeringen.

Voor rechtspersonen is er een aangepast contract.

BIF EcoLogical investeert grotendeels in producten van andere financiele groepen, die zeer uitgesproken ethische en ecologische waarden nastreven in hun beleggingspolitiek. In zijn risicobeleid streeft het fonds naar een dynamische verdeling over aandelengevoelige waarden en investeringen in vastrentende producten. BIF EcoLogical is dus een gemengd fonds. Het risico hangt af van de bewegingen van de onderliggende waarden.

Baloise Vie werkt vanuit Luxemburg. Tak-23 investeringen staan in Luxemburg buiten de boekhoudkundige balans van de verzekeringsmaatschappij, en behoren toe aan de klant. De tegoeden worden in Luxemburg verplicht bewaard bij een derde bank. Voor BIF EcoLogical is dat Banque de Luxembourg. Op die manier worden de klanten extra beschermd tegen problemen van de optredende tussenpartijen.

BIF EcoLogical voldoet volledig aan de Belgische fiscale regels.