Onze visie

Het woord ecologie komt van het Grieks ‘oikos logos’. Vrij vertaald: ‘de wetenschap van uw woonomgeving’.
Enerzijds wordt de term gebruikt in de natuur en het milieu. Hoe leven diverse organismen naast elkaar en hoe herschikt de natuur zichzelf tot nieuwe evenwichten.
Anderzijds kan je ook maatschappelijk spreken over ecologie. Hoe leven mensen met elkaar samen?

BIF EcoLogical is een ethisch én ecologisch geïnspireerd beleggingsfonds. Het legt in zijn investeringsbeleid de nadruk op entiteiten die rekening houden met het ecologisch en maatschappelijk evenwicht.

BIF EcoLogical tracht twee doelstellingen te verwezenlijken:

  • Op middellange termijn winst bezorgen aan uw spaargeld.
  • Op korte en lange termijn uw spaargeld aanwenden ter ondersteuning van bedrijven, instellingen en projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wereld rondom ons.
Wie in BIF EcoLogical belegt is bereid om een deel van de potentiële (financiële) winsten op te offeren om deze tweede doelstelling te bereiken. Bovenstaande doelstellingen zijn een streefdoel, geen garantie.

BIF EcoLogical wil ook druk uitoefenen, zowel op andere fondsbeheerders, als op bedrijven, om alle partijen zoveel mogelijk in de richting van een leefbare wereld te duwen. Hoe meer mensen participeren in BIF EcoLogical, hoe sterker deze druk wordt …

Tagwolk:

ethisch beleggen, ecologisch beleggen, duurzaam beleggen, beleggingsfonds, ethisch fonds, ecologisch fonds, groen fonds, sicav, bevek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mvo, sustainable, sustainability, microkredieten, microfinance, biodiversiteit, smart energy, klimaatfonds, climat change, water fonds, smart materials, caring for climat